z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Komisje Rady Gminy


I. Komisja Rewizyjna

 

 1. Radny Kubowicz Rafał               -        Przewodniczący Komisji
 2. Radna Marszalik Joanna            -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radna Majda Maria
 4. Radny Nieckula Józef
 5. Radny Niedojad Krzysztof

 

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Radny Kaleta Tadeusz           -        Przewodniczący Komisji
 2. Radna Góralik Monika           -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radny Kaleta Piotr
 4. Radny Nawara Krzysztof
 5. Radny Wojciarczyk Jan

 

III. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • Radny Grzędziak Adrian          -        Przewodniczący Komisji
 • Radna Barnowska Joanna        -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 • Radny Kaleta Piotr
 • Radny Nawara Krzysztof
 • Radny Wojciarczyk Jan

 

IV. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku
     Publicznego

 1. Radna Marszalik Joanna         -        Przewodniczący Komisji
 2. Radny Kubowicz Rafał            -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radny Choragwicki Jan
 4. Radny Grzędziak Adrian
 5. Radny Niedojad Krzysztof.

 

V. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 • Radna Góralik Monika           -        Przewodniczący Komisji
 • Radna Majda Maria               -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 • Radny Kaleta Tadeusz
 • Radna Barnowska Joanna
 • Radny Chorągwicki Jan

 

Do zakresu działań poszczególnych komisji należy:

 

Komisja Rewizyjna

 

 • Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi oraz wykonuje inne zadanie wynikające z przepisów prawa.
 • Komisja Rewizyjna na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonuje kontroli działalności Wójta Gminy,gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 • Komisja Rewizyjna wykonując czynności kontrolne:
 1. kontroluje realizację uchwał Rady Gminy,
 2. kontroluje i opiniuje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w szczególności działalność finansową,
 3. kontroluje realizację wniosków i interpelacji,

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
 • wniosków
 • petycji

 

Komisja Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • opiniowanie budżetu i planów finansowych
 • bieżącej perspektywicznej polityki gospodarczej Gminy
 • polityki podatkowej, a w szczególności podatków i opłat lokalnych
 • działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych
 • gospodarowanie mieniem,
 • przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Porządku Publicznego do zakresu działania której należą sprawy :

 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.,
 • rolnictwa i leśnictwa,

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej do zakresu działania której należą sprawy :

 

 • przedszkoli i wychowania przedszkolnego,
 • szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ogólnokształcącego, zawodowego i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • kultury i sztuki, w tym bibliotek,
 • wypoczynku, kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • klubów sportowych,
 • zdrowia, opieki społecznej, środowiskowej i medycznej, w tym ośrodków zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi