z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

zadania


PIĘTRO II

 

pokój 42,44 - Skowronek Mirosław, Bożena Znachowska, Piwko Krystyna, Edyta Tromiczak - Krzanik
telefon: 33-19-806 wew.606 P. Skowronek
33-19-805 wew.605 P.Piwko

 

 • przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów finansowych przez gminę,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg wojewódzkich,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych,
 • wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
 • wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarka drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 • ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymywania i ochrony dróg zakładowych w przypadku, gdy drogi te stanowią dojazd do więcej, niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia.

............................................................................................................................

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych – na podstawie wniosków składanych przez stanowisko merytoryczne prowadzące sprawy dostaw (zaopatrzenia) usług i robót budowlanych,
 • organizacja przebiegu postępowań o zamówienia publiczne według obowiązujących form i zasad właściwych dla zastosowanych trybów wyboru najkorzystniejszej oferty, planowanie harmonogramów prowadzonych spraw,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem wymaganych materiałów i dokumentów do przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców - ustalanie terminów ich opracowania przez właściwe stanowiska merytoryczne,
 • opracowanie ogłoszeń i zawiadomień związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne oraz ostatecznych tekstów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów w oparciu o materiały przygotowane przez stanowiska merytoryczne,
 • nadzór nad terminowością przebiegu poszczególnych postępowań o zamówienie publiczne, zapewnienie wymogów formalnych i zgodności procedur z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • obsługa biurowa prowadzonych procedur w przedmiocie zamówień, prowadzenie protokołu z postępowania wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie całości dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne – w sposób zapewniający jej należyte zabezpieczenie oraz według obowiązujących zasad kancelaryjnych i archiwizacyjnych,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych pod względem realizacji ustawy o zamówieniach o niskiej wartości, których ewidencja i dokumentacja zamówień o niskiej wartości których ewidencja i dokumentacja prowadzona jest bezpośrednio przez stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych według obowiązujących w tym zakresie przepisów.