z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

prof. dr hab. Anna Marchewka


Urodziła się 03.06.1960 roku w Kasince Małej, w gminie Mszana Dolna. Jest absolwentką policealnego Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii w Krakowie i absolwentką kierunku Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunku który ukończyła w 1985 roku.

W okresie poprzedzającym studia, była wieloletnią, czołową reprezentantką klubu GTS Wisła, a następnie w okresie studiów zawodniczką AZS AWF Kraków w lekkiej atletyce, w biegach średnich.

W okresie studiów podjęła pracę w charakterze technika fizjoterapii, później młodszego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. G. Narutowicza w Krakowie, w III Klinice Chirurgii, gdzie pracowała nieprzerwanie do 1990 roku. Dobre wyniki w nauce, zainteresowanie sportem oraz praktyczne umiejętności zawodowe były powodem przyjęcia jej od 1 października 1985 roku do pracy w Instytucie Rehabilitacji w Zakładzie Sportu Inwalidów, później w Zakładzie Sportu, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych AWF w Krakowie na stanowisko naukowo - dydaktyczne.

Od 1992 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sportu Inwalidów, od 1995 w Zakładzie Sportowo Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Po uzyskaniu w 2006 roku stopnia doktora habilitacyjnego została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, gdzie pracuje do chwili obecnej.

W dniu 27 marca 2014 roku, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Anna Marchewka uzyskała tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk o kulturze fizycznej.

Obok obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych wykonywała również funkcje organizacyjne; i tak: w okresie 1995/2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Sportowo - Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Przez trzy lata (2002/05) była na Wydziale Kierownikiem Praktyk Zawodowych ds. Studiów Zaocznych. Od 2002 roku jest członkiem Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, a w okresie 2005/2006 roku sprawowała obowiązki prodziekana ds. Studiów Zaocznych, była także członkiem Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych. Od 1 listopada 2006 jest kierownikiem Katedry Rehabilitacji Klinicznej, a od 6 grudnia 2006 roku do chwili obecnej pełni obowiązki Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

Pracując jako asystent w Zakładzie Sportu Inwalidów prowadziła społecznie sekcję lekkoatletyki w grupie osób z uszkodzonym narządem ruchu przy Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start”. Wraz ze studentami organizowała, przygotowywała i realizowała pierwszą w Polsce Międzynarodową Olimpiadę Sportową Pacjentów po Przeszczepach Narządów, która odbyła się we wrześniu 1998 roku, na terenie AWF w Krakowie. W 1985 i 1986 roku współuczestniczyła w organizacji Spartakiad dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, które odbywały się na stadionie KS „Hutnik”, a w kolejnych latach brała czynny udział w organizacji na obiektach AWF regionalnych Olimpiad Specjalnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Prof. dr hab. Anna Marchewka jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Turystyki i Rekreacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. W okresie 2001-2003 była sekretarzem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, a także współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Hemoreologicznego.

W okresie od 1985 do 1992 skrystalizowały się trzy zasadnicze nurty jej badań naukowych. Stanowią je rozważania poświęcone zmianom zwyrodnieniowym, badania określające bariery architektoniczne oraz badania uzasadniające konieczność aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych. Problematyce leczenia zmian zwyrodnieniowych, poświęcona była jej rozprawa doktorska zatytułowana Kliniczna metoda oceny stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej dla potrzeb rehabilitacji. Problematyka aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych znalazła pełny wyraz w rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej.  Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną została odznaczona Brązowym (2007) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012).

Prof. dr hab. Anna Marchewka jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych (495,5 pkt. MNiSZW, IF=19,622), wykonawcą badań naukowych realizowanych w ramach 9 grantów AWF w Krakowie oraz 4 grantów MNiSZW – w tym: 8 grantów, jako kierownik projektu oraz 1 jako opiekun naukowy projektu. Jest jedynym autorem podręcznika Wychowanie fizyczne specjalne, (1999, wznowienie wydania 2001), który do dzisiaj dobrze służy studentom. Jest autorką monografii na temat sprawności fizycznej i poziomu kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej (Anna Marchewka. 2005. Studia i Monografie, nr 34. AWF Kraków). Jest autorką rozdziału zatytułowanego Aktywność fizyczna - oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym w książce: Anna Marchewka, Zbigniew Dabrowski, Jerzy Andrzej Żołądź: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. (Red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s: 1-449).

Jest czynnym recenzentem. Wykonuje recenzje: przewodów doktorskich i habilitacyjnych, recenzje dla Narodowego Centrum Nauki, recenzje eksperckie dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, recenzje materiałów konferencyjnych i recenzje wydawnicze dla czasopism naukowych. Jest promotorką ponad 100 prac magisterskich  i ponad 90 licencjackich z zakresu rehabilitacji oraz sportu.

Prywatnie jest mężatką, matką czterech synów.

 

Źródło: arch. prywatne prof. dr hab. Anny Marchewki, http://www.prezydent.pl