z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Aktualności


 

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

 

Pobierz: Komunikat Małopolskiego Wójewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Wskazówki

 

 

Szczepienie lisów od 4 - 18 pażdziernika  2014r.- zobacz

 

Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg - pobierz
 

Od 25 kwietnia do 19 maja 2014 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów - więcej

 

Od 11 października do 20 października 2013 r. na ternie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

pobierz : Kominkat i wskazówki

 

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE
Co to jest afrykański pomór świń?


Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.


Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
• liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
• sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
• duszność, pienisty wypływ z nosa;
• wypływ z worka spojówkowego;
• biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
• niedowład zadu;
• objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięsm 1 skurczów kloniczno-
tonicznych;
• ronienia.

 

Podejrzewasz wystąpienie a:frykańskiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 


W związku z wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominam, iż zgodnie z "Procedurą postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych", stanowiącą załącznik do "Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne":
1. Rolnik deklarujący chęć skorzystania z preferencyjnego kredytu klęskowego lub innej formy pomocy ( w przypadku jej uruchomienia) niezwłocznie, nie później jednak niż do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zgłasza poniesione szkody we właściwym miejscowo dla położenia gruntów urzędzie gminy (miasta i gminy, miasta), podając jednocześnie średnią roczną powierzchnię prowadzonych upraw i średnią obsadę zwierząt gospodarskich z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wnioskuje do Wojewody Małopolskiego ( Wydziału Rolnictwa MUW lub Delegatury Zamiejscowej w Nowym Sączu) o dokonanie szacunku szkód przez Komisję
3. Wraz z wnioskiem o którym mowa w pkt. 2, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przesyła po jednym egzemplarzu Załącznika nr l, kopię aktualnego zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o powołaniu w skład Komisji pracowników urzędu gminy oraz dokumenty potwierdzające rodzaj zaistniałego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Szacowanie szkód w uprawach rolnych dokonuje co najmniej dwóch członków Komisji- pracownik MODR oraz pracownik urzędu gminy właściwego ze względu na wystąpienie szkód a w przypadku szacowania szkód w obiektach gospodarskich i infrastrukturze gospodarstw, szacownia dokonuje członek Komisji posiadający wykształcenie i doświadczenie zawodowe z budownictwie.
Osoby powołane w skład Komisji szacującej szkody w uprawach rolnych lub stawach hodowlanych, powinny mieć co najmniej średnie wykształcenie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa, a szacujący szkody w budynkach- wykształcenie i doświadczenie zawodowe w budownictwie.
4. Pomoc przysługuje wyłącznie w przypadku gdy poziom szkód w uprawach rolnych jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego a w przypadku środków trwałych wartość szkody musi przekraczać 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.
Szczegółowe informacje dotyczące szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz wzory dokumentów (wniosek producenta rolnego, wniosek urzędu gminy) niezbędnych do zgłoszenia strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zamieszczone są na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zakładce "Rolnictwo" .

 

KOMUNIKAT

od 8 do 19 maja 2013r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie - więcej 

 

Informacja dla rolników - w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji - pobierz

 

Informacja dla rolników - zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - pobierz

 

Kalendarz polowań zbiorowych K.Ł.”Hubert” w Tymbarku Sezon łowiecki 2011/12 - pobierz

 

Kalendarz polowań zbiorowych K.Ł.”Grundwald” w Mszanaie Dolnej Sezon łowiecki 2011/12pobierz

 

 

Rozporządzenie Wojewody małopolskiego z dania 13 września 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów : limanowskiego i myślenickiego 

 

Pobierz :    faks nr 1              faks nr 2

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207 poz. 1370) przekazuje informacje dotyczące zasad przeprowadzania uboju na terenie gospodarstwa zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt, o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

1. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

2. W przypadku uboju cieląt do 6 szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja o przeprowadzeniu uboju przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

3. Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa powinien spełnić wymagania określone w w Iw Rozporządzeniu.

4. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni na koszt posiadacza tego mięsa lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju.

5. Mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych, w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii na wniosek i koszt posiadacza tego mięsa lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju.

 

W załączeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przesyła materiały informacyjne, które należy rozpowszechnić w sposób zwyczajowo przyjęty wśród rolników:

 

1. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207 poz. 1370) - pobierz

 

2. Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny - pobierz

 

3. Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii - pobierz

 


4. Lista urzędowych lekarzy weterynarii z terenu powiatu limanowskiego - pobierz