Zarządzenie nr 12/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej
z dnia 20.11.2017 r. o wszczęciu procedury zamówienia publicznego

§1
Zarządzam wszczęcie procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażanej w złotych równowartości 30.000 euro.

§2
Do zamówienia polegającego na dowozie do szkoły uczniów klas gimnazjalnych nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

§3
Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego to 04.12.2018 r. do godz. 9:30

§4
Rozstrzygnięcie ofert w tym samym dniu po godzinie 9:30.

Dyrektor Szkoły Marta Skowronek

20 listopad 2017

Święto Zawodów Limanowa 2017

15.11.2017 roku uczniowie klas trzecich a, b, c Szkoły Podstawowej (oddziały gimnazjale) w ramach projektu SPInKa uczestniczyli w Święcie Zawodów, które zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Zwiedzający uczestniczyli w pokazach zawodoznawczych uczniów z Powiatowych Szkół Zawodowych. Była to również okazja do wypróbowania swoich sił w wykonaniu prac związanych z różnymi zawodami. Ponadto gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia proponowanymi przez szkoły.

Doradca zawodowy: Jadwiga Borowiecka

19 listopad 2017

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w SP nr 1 w Mszanie Górnej

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbył się 10 listopada 2017r. Inscenizację słowno-muzyczną przedstawili uczniowie klas gimnazjalnych przygotowani przez nauczycieli: Katarzynę Sobuń, Danutę Dorynek i Piotra Komara. Krótkie scenki historyczne przeplatane znanymi pieśniami patriotycznymi stworzyły podniosłą atmosferę. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły p. Marta Skowronek podziękowała nauczycielom i uczniom za piękną oprawę wydarzenia.

mgr Mazur Jarosław

15 listopad 2017

Święto drzewa w Szkole Podstawowej nr 1

W piątek 20 października 2017 roku klasa II A gimnazjalna wraz z Wicedyrektorem szkoły Jarosławem Mazurem posadziła drzewa z okazji Święta drzewa. Sadzonki ufundowało Starostwo Powiatowe w Limanowej. W tym roku nasza szkoła posadziła sosnę czarną i buka kolumnowego. W sadzeniu jak co roku pomagali nam pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego, Pani Anna Kurzeja i Pan Michał Kosiarski. Młodzież mogła się dowiedzieć w jaki sposób sadzić drzewa, w jak najbardziej odpowiednim terminie. Wydarzeniu "towarzyszyła" odpowiednia pogoda i bardzo miła atmosfera.

mgr Helena Domagała

8 listopad 2017

Biwak na Jasieniu

W dniach 20-22.X 2017 uczniowie naszej szkoły, należący do drużyny Harcerskiej Czerwone Słońce wzięli udział w integracyjnym biwaku harcerskim, inaugurującym nowy rok harcerski. Tematem biwaku były czasy PRL-u, który dla dzieci okazał się być bardzo ciekawym ale również nowym przeżyciem. Podczas trwania biwaku z bazą noclegową na Jasieniu w bacówce Młodzieżowego Ośrodka Młodzieżowego w Mszanie Dolnej, odbyliśmy wycieczkę na szczyt Jasienia, gdzie harcerze mieli okazję zobaczyć starą bacówkę. Wielu wrażeń dostarczyła im gra w paintballa, którą prowadził komendant Hufca Gorczańskiego pwd Grzegorz Jasiński. Bardzo ciekawy okazał się bieg patrolowy tematycznie związany z PRL-em, podczas którego trzeba było wykonać wiele zadań związanych z czasami PRL-u. Interesująca również był wieczorna gra handlowa, podczas której należało wymieniać różne towary, a także można było dokonywać zakupów w sklepie-Pewex. Nawet posiłki przygotowane dla dzieci należało wymieniać na kartki, a papier toaletowy był towarem luksusowym. Harcerze mieli również okazję poznać smak bloku czekoladowego, który w tamtych czasach dzielnie udawał czekoladę. Zresztą okazał się być prawdziwym kulinarnym hitem (przepis w dołączonych zdjęciach). Nie zabrakło również ogniska, pieczonych kiełbasek oraz prawdziwie harcerskich piosenek i zabaw. Biwak zakończyliśmy w niedzielę apelem pożegnalnym.

Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania!

pwd Anna Mrózek-Kotarska

6 listopad 2017

Projekt "Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja"

Akademia Kultury odbywa się w ramach projektu Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ "Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja", w partnerstwie z Fundacją Miasto Literatury oraz Kawiarnią Literacką. Projekt "Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja" jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Młodzież z naszej szkoły po raz drugi miała możliwość uczestniczyć w projekcie przygotowanym przez Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ. Tym razem były to warsztaty pt. "Aktor". Warsztaty odbyły się 30 października, wzięło w nich udział 15 uczniów. Warsztaty prowadził teatrolog Tomasz Macios oraz gość specjalny- aktor teatralny i filmowy Krzysztof Piątkowski. Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda etap przygotowywania się do bycia aktorem, gdzie można studiować aktorstwo oraz jak wygląda praca i życie aktora. Pan Krzysztof w bardzo ciekawy sposób opowiadał o aktorstwie nie tylko jako zawodzie ale przede wszystkim Jego ogromnej pasji. Uczniowie mieli okazję zadawać mu pytania oraz uczestniczyć w zabawach integracyjnych , w których umiejętności aktorskie bardzo się przydały. Czekamy na więcej.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

6 listopad 2017

SPInKa na wycieczce

26 października 2017 roku uczniowie klasy 3 c pod opieką pani Jadwigi Borowieckiej szkolnego doradcy zawodowego w ramach projektu SPInKa udała się na wycieczkę do Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej

Celem naszej wycieczki było poznanie zawodów pielęgniarki, higienistki stomatologicznej oraz technika urządzeń medycznych. Wkrótce każdy trzecioklasista stanie przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a dokonany wybór będzie miał ogromny wpływ na to, co uczniowie będą robić w przyszłości, jaki zawód będą wykonywać. Dlatego też takie inicjatywy podejmowane przez szkołę pomogą im w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości - wykonywanego zawodu.

mgr Jadwiga Borowiecka

30 październik 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje

W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych Dyrekcja Szkoły w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną podjąła decyzję, iż dzień
2 litopad 2017r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dykrekcja szkoły informuje również, że zamianie uległ adres strony internetowej oraz adres e-mail.
Poniżej zamieszczone zostają nowe adresy:

www.podstawowka.mszana.pl
podstawowka.mszana@onet.pl

mgr Marta Skowronek

25 październik 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

W przeddzień 14.10.2017 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie przystąpiliśmy do ślubowania. Pierwszaczki przepięknie zaprezentowały się przed całą szkołą. Po odczytaniu roty przyrzeczenia przez przewodniczącą SU, nasze dzielne maluchy zostały pasowane przez Panią Dyrektor, a wychowawczyni pani Jadwiga Borowiecka wręczyła swoim podopiecznym pamiątkowe dyplomy. Upominki dla pierwszaków przygotowały także: klasa III i zerówka oraz w imieniu klas IV-VII samorząd uczniowski. Cała społeczność nagrodziła pierwszaków gromkimi brawami.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do obejrzenia krótkiej inscenizacji

pt. "Jeden dzień z życia klasy….", w której to w zabawny sposób uczniowie klasy 2c przedstawili lekcje z najbardziej charakterystycznymi nauczycielami naszej szkoły. Nie mogło zatem zabraknąć charyzmatycznej lekcji historii z panem Jarosławem Mazurem, ekscytującej przede wszystkim chłopaków lekcji biologii z panią Heleną Domagałą, trudnej lekcji matematyki z panem Jarosławem Drausem, świetnej lekcji religii z księdzem Tomaszem, "wybuchowej" lekcji chemii z panią Krystyną Sutor. Wisienką na torcie była…. lekcja geografii z panem Lesławem Pulitem. Wszyscy zgromadzeni dobrze się bawili.

Po przedstawieniu nastąpił czas na życzenia. Jako pierwsza głos zabrała p.Marta Skowronek - dyrektor szkoły, która złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom administracji. Mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Maria Rapacz, która również złożyła podziękowania dla nauczycieli za ich trudną pracę.

Nie zabrakło podziękowań także od uczniów, w imieniu których życzenia złożyła przewodnicząca SU Patrycja Zoń i jej koleżanka Gabriela Pietrzak.

I mimo że nasza akademia odbyła się 13-go w piątek, wszystko nam wyszło!

red. Agnieszka Karpierz

14 październik 2017

Odpowiedzialność prawna nieletnich- spotkanie z policjantem

W ramach cyklu spotkań z policją w dniu 12.10.2017r uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.

Policjanci wyjaśnili młodzieży kogo określa się mianem nieletniego, jak również zakres odpowiedzialności prawnej, która obowiązuje osoby nieletnie. Uczniowie zapoznali się z przepisami Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dowiedzieli się jak przebiega postępowanie w sprawie nieletniego i jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd Rodzinny wobec sprawcy czynu karalnego. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakie zachowania zaliczamy do przejawów demoralizacji oraz jaką odpowiedzialność ponoszą nieletni za ich popełnianie.

W rozmowie z młodzieżą nie zabrakło przestróg związanych z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych, a także nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci Internet.

Rafał Borowiecki - pedagog szkolny

13 październik 2017

Naukowa epidemia, czary mary i alchemia w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Dnia 11 października 2017r. naszą szkołę odwiedzili pasjonaci chemii i fizyki "zaelektryzowani", którzy pokazali niecodzienne eksperymenty z dużą dawka humoru. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali prezentowane doświadczenia, między innymi przy użyciu gazów: helu, wodoru, tlenku węgla(IV), propanu, butanu. Każdy z uczestników mógł nie tylko oglądać eksperymenty, ale również wziąć w nich udział.

Najbardziej efektownym doświadczeniem było "podpalenie" dłoni uczennicy z kl. V Zuzi. Prezentacja była bardzo widowiskowa. Taka nauka przez zabawę wszystkim się podobała. I dostarczyła sporo emocji.

Na koniec uczniowie nagrodzili występujących gromkimi brawami.

mgr Krystyna Sutor

12 październik 2017

XII Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych im. mjr. Józefa Kurasia "Ognia"

W dniach 29.09-01.10.2017r. odbył się XII Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych im. mjr. Józefa Kurasia "Ognia", w którym wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. Opiekunem dziesięcioosobowej grupy był Pan Zbigniew Jarosz. Rajd odbył się w Gorcach z bazą w schronisku znajdującym się na Turbaczu.

W czasie trwania rajdu uczestnicy poznali dzieje polskiego podziemia zbrojnego walczącego o niepodległość z komunistami w latach 1945-1947 na terenie Podhala oraz okolic. Tak jak w poprzednich edycjach, uczestnicy tworząc kilkuosobowe patrole, w pierwszym i drugim dniu rajdu przemierzali szlaki, po których chodzili "Żołnierze Wyklęci", wykonując przeróżne zadania na punktach kontrolnych.

Uczniowie naszej szkoły stworzyli patrol, który otrzymał nazwę "Skała" i tą grupą dowodził Bartosz Talarek. Zespół ten na rajdzie pokazał się z jak najlepszej strony, dzięki czemu zdobył on uznanie w oczach organizatorów. Trzeba zaznaczyć, że zadania nie należały do łatwych. Sama droga, którą musieli pokonać wymagała wytrwałości jak i dobrej kondycji, ponieważ nasza młodzież pokonała około 40 km.

W pierwszy dzień o godzinie 11:20 uczestnicy rajdu wyszli z Ostrowska. Najpierw grupa poszła zapalić znicz przy miejscu śmierci majora "Ognia". Po drodze napotkali człowieka, który podawał się za brata "Ognia". Idąc dalej zespół napotkał patrol Milicji Obywatelskiej, który nakazał zrobić test historyczny. Następnym wymagającym zadaniem było znalezienie obelisku upamiętniającego Polskę Walczącą oraz ukrytej informacji, która zawierała nowe hasło, potrzebne do dalszych zadań. Na następnym punkcie patrol "Skała" napotkał patrol partyzancki. Na tym punkcie trzeba było wykazać się znajomością musztry oraz zaśpiewać piosenkę patriotyczną. Oczywiście dzięki znakomitemu przygotowaniu grupy przez Pana Zbigniewa Jarosza z tym zadaniem nie było żadnego problemu. Na kolejnym zadaniu patrol musiał pokazać znajomość pierwszej pomocy, broni i musztry. Na tym punkcie okazało się że człowiek, który podawał się za brata "Ognia" był konfidentem współpracującym z KBW. Kolejnym bardzo ważnym punktem była przysięga pod krzyżem upamiętniającym poległych w walce o ojczyznę partyzantów. Następną misją był bieg na czas na czoło Turbacza. Mimo ogromnego zmęczenia nasi uczniowie poradzili sobie znakomicie. Po biegu na czas grupa została złapana i udała się na przesłuchanie, podczas którego dowódca nie zgodził się na współpracę z KBW i cała grupa została skazana na więzienie. Tak zakończył się pierwszy dzień rajdu.

Drugiego dnia ponownie odbyło się przesłuchanie, po którym przebiegli młodzi ludzie uciekli z więzienia. Idąc zgodnie z mapą natrafili na patrol Ludowego Wojska Polskiego, który kazał grupie rozpoznać różne osobistości Polski Ludowej. Kolejnym punktem było spotkanie z patrolem "Ognia". Tam do zadań uczestników należało pokazanie na mapie terenów stacjonowania poszczególnych kompanii Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica". Podążając dalej patrol musiał przesłuchać milicjanta i wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji. Na polanie Stawieniec grupa spotkała się z "Ogniem". Po raz kolejny sprawdzono znajomość musztry, ale oprócz tego przeprowadzono ćwiczenia defensywne oraz należało rozrysować plan obrony koliby na Stawieńcu. To zadanie wypadło bardzo dobrze dzięki dowódcy. Dalej na uczniów napadła obława NKWD, która za wszelką cenę chciała uzyskać informację o partyzantach, lecz grupa nie dała się nakłonić i nie powiedziała nic. Następnym punktem było spotkanie łączniczki i dołączenie do Wiarusów. Tak minął drugi dzień rajdu.

Ostatniego dnia ogłoszono wyniki rywalizacji rajdu. Uczniowie naszej szkoły zajęli 4. miejsce wśród 11 możliwych. Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na mszę św. do Kaplicy Papieskiej. Następnie odbyła się rekonstrukcja historyczna i uroczyste zakończenie rajdu. To wydarzenie zapewne na długo pozostawi ślad w pamięci naszych uczniów. Jednogłośnie uznali, że ten rajd był dla nich dużym przeżyciem i są dumni z tego, że ukończyli go z tak dobrym wynikiem.

tekst: Aleksandra Wąchała, fotografia: Klaudia Mysza

11 październik 2017

Informacje Dyrektora SzkołyDyrektor szkoły mgr Marta Skowronek

21 września 2017

Spotkanie z Policjantami w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

20 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z asp. szt. Markiem Śliwą oraz st. sierż. Iwoną Pawlik policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0 - III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Policjanci uczulili także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypomniali, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe opaski.

Drugie spotkanie, przeznaczone było dla uczniów klas IV-V. Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjanci przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Opowiedzieli o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadali również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w internecie. Nasi goście scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnili, dlaczego jest ono tak niebezpieczne - kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjanci radzili, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania.

Mamy nadzieję że zajęcia przeprowadzone przez policjantów przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.

Pedagog szkolny mgr Rafał Borowiecki

21 września 2017

Wycieczka piesza na Gorc Kamienicki

Dnia 19 września uczniowie klasy II A pod opieką wychowawcy Anny Mrózek-Kotarskiej, Kai Kotarskiej i pana Ireneusza Nalepy wyruszyli na pieszą wycieczkę, której celem był Gorc Kamienicki liczący 1228 m.

Wędrówkę rozpoczęliśmy o godz. 8:30. Szliśmy niebieskim szlakiem, podziwiając mijane po drodze kolorowe górskie krajobrazy. Doszliśmy na Polanę "Świnkówka," gdzie chwile odpoczęliśmy, rozkoszując się widokiem Tatr i przepysznymi kanapkami.

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę. Po kilkunastominutowej wędrówce byliśmy już niedaleko szczytu , u podnóży którego stoją 2 bacówki. Po paru minutach marszu naszym oczom ukazała się górująca na szczycie, wieża widokowa. Nie mogliśmy się doczekać by dotrzeć na miejsce. Należy podkreślić, że wieża robi naprawdę ogromne wrażenie. Gdy wyszliśmy na szczyt po ponad 170 schodach, naszym oczom ukazały się naprawdę cudne widoki , rozpościerające się z wieży. Należy dodać, że wieża na Gorcu ma jeszcze trzy siostry, na Lubaniu, na Koziarzu i Magurkach.

Po zejściu poszliśmy do jednej z bacówek i zapaliliśmy ognisko. Piekliśmy kiełbaski i pianki. Niestety zaczął padać deszcz i musieliśmy ruszyć w drogę powrotną . Na szczęście gęsty las okazał się być niezawodnym parasolem. Mamy nadzieję, że uda nam się niedługo znów wybrać na górski szlak.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

21 września 2017

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej nowy rok szkolny rozpoczął się Mszą Świętą prowadzoną przez ks. Tomasz Steca. Klasy gimnazjalne, zgodnie z założeniami reformy są klasami włączonymi w strukturę szkoły podstawowej i wygaszanymi. Po Mszy Świętej poświęcone zostały tornistry pierwszoklasistów, następnie wprowadzono sztandary szkół i odśpiewano hymn państwowy. Potem Dyrektor szkoły p. mgr Marta Skowronek serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych: nauczycieli pracowników i rodziców i złożyła życzenia spokojnej i efektywnej pracy w nowym roku. P. Mazur Jarosław - wicedyrektor szkoły nawiązał do 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwszy dzień szkoły zakończyły spotkania uczniów z wychowawcami klas.

mgr Jarosław Mazur - wicedyrektor

5 września 2017Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

mgr Jarosław Draus

1 września 2017Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dyrekcja ZPO w Mszanie Górnej informuje:

Początek roku szkolnego 2017/2018 : 4 września 2017r. (tj. poniedziałek)

godz.9.00 - Msza Święta na sali gimnastycznej ZPO
godz. 10.00 - wystąpienie Dyrektora ZPO
godz.10.15-10.45 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

Organizacja dowozu i odwozu uczniów gimnazjum w dn. 4 września 2017r.

Dowóz:
Łostówka: 8.20
Łętowe: 8.20
Lubomierz Przysłop + Kościół : 8.40
Lubomierz Król. Góra + Mszana G.: 8.40

Odwóz:
Łętowe , Łostówka.: ok.10.45
Lubomierz, Mszana Górna : ok.11.15

mgr Jarosław Mazur - wicedyrektor

31 sierpnia 2017