Niech uśmiech na twarzach dzieci nigdy nie znika

Kredkobranie to zbiórka przyborów szkolnych, materiałów plastycznych oraz lektur. Akcję zapoczątkowała krakowska Fundacja Ignatianum oraz Stowarzyszenie ,,Korzenie''.

Tegoroczna zbiórka to kolejna inicjatywa charytatywna, w którą zaangażowali się się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej.

Zebrane dary trafią do szkół na Białorusi, Litwie i Ukrainie, w których uczą się polskie dzieci.

Szkolny koordynator akcji: Maria Szczucka

9 październik 2019

Odblaskowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej

mgr Anna Mrózek-Kotarska

1 październik 2019

Spotkanie z Policjantem w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

26 września 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki. W pierwszym bloku uczestniczyli uczniowie klas najmłodsi. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe opaski oraz kamizelki.

Drugi blok przeznaczony był dla uczniów klas V-VI. Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w internecie. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne - kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjant radził, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania.

W trzecim bloku wzięli udział uczniowie klas VII - VIII, a dotyczył on odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły, kary sądowe, izolacja od środowiska czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił z uczniami skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Mamy nadzieję że zajęcia przeprowadzone przez policjanta przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Na każdym ze spotkań uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaskowe kamizelki lub opaski w ramach akcji "Odblaskowa szkoła"

Pedagog szkolny: mgr Rafał Borowiecki

27 września 2019

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji "Odblaskowa szkoła"

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji "Odblaskowa szkoła". Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Akcja daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Tak więc w myśl idei, która przyświeca akcji wyposażyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły w elementy odblaskowe: rozdaliśmy łącznie 99 kamizelek odblaskowych oraz 9 opasek odblaskowych w klasach 1-8. Dodatkowo wyposażyliśmy w odblaski również uczniów klasy"0" oraz oddziału przedszkolnego. W dniu 25.09 uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej wzięli udział w akcji plastycznej, w ramach której namalowali farbami ogromny plakat pokazujący różne ważne elementy bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 26.09 odbyła się prelekcja z panem policjantem, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz oaz podkreślił jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są odblaski. W tym samym dniu został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat lub komiks pt." Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz konkurs wiedzy o przepisach i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który będzie realizowany w ramach godzin z wychowawcą jako ważny element profilaktyki. Z niecierpliwością będziemy czekać na efekty pracy uczniów.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

25 września 2019

Uaktualniony plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Uaktualniony plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

28 września 2019

Spotkanie z rodzicami - komunikat Dyrektora

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 17 września o godzinie 16:00.

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

13 września 2019

Odnajdź nas na Facebooku https://www.facebook.com/spmszana/

Drodzy rodzice i uczniowie wychodząc na przeciw duchowi czasu i chcąc jeszcze lepiej przekazywać Wam aktualności z życia szkoły postanowiliśmy założyć szkolny Fanpage. Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i udostępniania: https://www.facebook.com/spmszana/.

Administrator: mgr Jarosław Draus

2 września 2019

Wracamy do szkoły - komunikat Dyrektora

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września 2019r. (poniedziałek) na Sali gimnastycznej naszej szkoły o godz.9.30
Oddział przedszkolny rozpoczyna pracę o godz.7.30

Na Mszę Św. rozpoczynającą nowy rok szkolny uczniowie udają się do swoich parafii.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

25 sierpnia 2019