Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Przewodniczący: Tomasz Dul

Członkowie Rady Rodziców:

  • Dudzik Maria
  • Kurnyta Agnieszka
  • Wojtyczka Iwona
  • Wietrzyk Małgorzata
  • Wacławik Stanisława
  • Majerczyk Katarzyna
  • Kulig Helena
  • Kaminska Marta
  • Uchacz Magdalena
  • Kraska Joanna