DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MSZANIE GÓRNEJ
mgr Jarosław Mazur

Nauczyciele bloku
matematyczno-przyrodniczego

Nauczyciele bloku
humanictycznego

Nauczyciele
pozostałych przedmiotów

Pedagog szkolny

biologia

 • mgr Helena Domagała

chemia i edb

 • mgr Krystyna Sutor

przyroda

 • mgr Helena Domagała

fizyka

 • mgr Lucyna Płoskonka

geografia

 • mgr Helena Domagała

informatyka

 • mgr Jarosław Draus

matematyka

 • mgr Jarosław Draus

język polski

 • mgr Anna Juzuń

język angielski

 • mgr Zbigniew Wcisło

język niemiecki

 • mgr Elżbieta Kubik

historia

 • mgr Jarosław Mazur

wos

 • mgr Jarosław Mazur

przedmioty artystyczne

 • mgr Anna Mrózek-Kotarska
 • mgr Anita Ziemianin

nauczanie wczesnoszkolne

 • mgr Jadwiga Borowiecka
 • mgr Anna Bielin
 • mgr Maria Szczucka
 • mgr Anna Godawska

wychowanie fizyczne

 • mgr Krzysztof Jarosz
 • mgr Agnieszka Karpierz

religia

 • mgr Anita Ziemianin

nauczanie indywidualne

 • mgr Ewa Pajdo

biblioteka

 • mgr Marta Chudzikiewicz-Kubies
 • mgr Rafał Borowiecki

Administracja

sekretariat

 • Dorota Szynalik

pracownicy obsługi

 • Zofia Gucia
 • Celina Kałuża
 • Stanisław Kuczaj
 • Maria Mysza