Historia Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej

Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku na podstawie uchwały nr VI/78/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 marca 1999 roku. Uchwała ustaliła obwód szkolny Gimnazjum obejmujący szkoły podstawowe z miejscowości: Mszana Górna, Lubomierz, Łętowe oraz Łostówka.

Gimnazjum znalazło swoją siedzibę w budynku nr 589 wspólnie z trzema oddziałami Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. Jest to nowoczesny, duży i piękny budynek z przestronnymi salami dydaktycznymi i salą gimnastyczną o wymiarach 11 x 22 metry kwadratowe, który został oddany w użytkowanie dopiero 1 września 2001 roku. Do tego momentu gimnazjaliści korzystali z gościnności Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej.

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum został mgr historii Mazur Jarosław. Gimnazjum liczy średnio 300 uczniów podzielonych na 10-12 oddziałów.

Gimnazjum nosi imię ks. prof. Józefa Tischnera nadane szkole 8 września 2001 roku.