Niebieska Skrzynka

"STOP PRZEMOCY W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU LOKALNYM"

W ramach współpracy z ZPO w Mszanie Górnej z Limanowskim PCPR proponujemy Wam uczniowie naszej szkoły i waszym rodzicom projekt "Niebieska Skrzynka" w formie skrzynki e-mail.

niebieska_skrzynka@interia.pl

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej.
Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, który cię dręczy i wyniszcza psychicznie i emocjonalnie.
Nie umiesz sobie z tym poradzić. Widzisz, że kogoś z twojego otoczenia dotyka problem przemocy.

Napisz do nas.
Pamiętaj nie jesteś sam.
Jest wielu ludzi, którzy mogą Ci pomóc.

O projekcie:

Celem projektu jest łatwiejsze dotarcie z pomocą do młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie czy w szkole mieszkającej w naszym środowisku lokalnym. Dzięki temu chcielibyśmy, aby młodzież mająca w/w problemy mogła otrzymać wsparcie i specjalistyczną pomoc psychologa lub pedagoga szkolnego.

W dobie Internetu taki rodzaj pomocy być może pozwoli na zahamowanie rozwoju patologii oraz na uniknięcie nie jednej tragedii osobistej lub rodzinnej. Wzmocni także poczucie bezpieczeństwa uczniów, wpłynie na pogłębienie więzi i interakcji na linii nauczyciel-uczeń-rodzic. Trzeba pamiętać, iż adolescencja i wkraczanie w wiek młodzieńczy niosą ze sobą wiele zmian w życiu młodego człowieka. Ważne jest otwarcie się na problemy, potrzeby dzieci i młodzieży występujące na różnych etapach ich życia.

Proponowane rozwiązanie ma na celu zachęcenie was - młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie, szkole do łatwiejszego sięgania po wsparcie i specjalistyczną pomoc. Narzędzie to również dostarczy informacji i pozwoli na dokonanie rozpoznania zjawiska przemocy na terenie szkoły. Ponadto będzie stanowiło rodzaj innowacyjnego projektu wspomagającego szkolny program wychowawczy w działaniach dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole. Co więcej, działania te będą prowadzone celem poszerzenia świadomości społecznej i ochrony przed występowaniem niepożądanych zachowań u młodzieży wkraczającej w dorosłość.

W procesie wychowania ważne jest wskazywanie na znaczenie rodziny i na mogące ją osłabić czynniki tj. alkoholizm, narkomania, bezrobocie, hazard czy inne uzależnienia itp. W związku z tym narzędzie w postaci "Niebieskiej Skrzynki" wzmocni pozycję naszej szkoły w procesie wychowawczym i w kształtowaniu właściwych postaw wobec zjawiska przemocy. Zadaniem projektu ma być również wskazanie zasięgu, różnorodności i głębokości problemu przemocy na naszym obszarze, co umożliwi jego kontrolę. Pozwoli na stworzenie szczegółowej diagnozy zjawiska przemocy, obejmującej jej formy oraz częstotliwość. Narzędzie to dostarczy informacji o potrzebie zwiększonych działań prewencyjnych w obrębie placówki edukacyjnej. Celem projektu jest niewątpliwie zachęcenie młodzieży będącej w trudnej sytuacji do podzielenia się nią i otwarcia na pomoc. Fakt bycia ofiarą przemocy jest często skrywany przez uczniów. Ma wydźwięk w ich własnych zachowaniach agresywnych wobec rówieśników, a także w zaburzeniach zachowania, problemach zdrowotnych lub wiąże się z absencją szkolną i trudnościami w nauce. Warto zwrócić uwagę na siłę negatywnych emocji i przeżyć, które towarzyszą doświadczaniu przemocy. Projekt "Niebieska Skrzynka" będzie stanowić kolejną furtkę dla ofiar przemocy, którą mogą otworzyć na drodze do zmiany swojego życia i poprawy funkcjonowania. Ważnym jest podkreślenie wspólnego celu, którym jest otoczenie opieką i specjalistycznym wsparciem młodzieży doświadczającej przemocy. Ponadto ograniczenie występowania przemocy, ochrona i zmiejszenie traumatycznych, często nieodwracalnych skutków mających destrukcyjny wpływ na życie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie odwiedź stronę Limanowskiego PCPR: www.pcpr-limanowa.pl