Kryteria oceniania na poszczególne stopnie obowiązyjące uczniów
Szkoły Podstawowej nr1 w Mszanie Górnej w roku szkolnym 2019-2020


Religia


Język polski


Język angielski


Język niemiecki


Historia


WOS


Muzyka


Plastyka


Technika


 
Matematyka


Informatyka


Biologia


Geografia


Fizyka


Chemia


Edukacja dla bezpieczeństwa


Wychowanie fizyczne


Nauczanie wczesnoszkolne