Projekt "Z mojej Gminy na wyżyny"

Na wyżyny W okresie od 01.08.2009 do 31.07.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn. "Z mojej Gminy na wyżyny". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do uczniów szkoły podstawowej

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci po przez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw przez co zostaną lepiej przygotowane do następnego etapu kształcenia. Projekt skierowany był szczególnie do uczniów z rodzin ubogich.

W ramach projektu odbywały się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie kształcenia zintegrowanego, j. polskiego oraz matematyki. Dla uczniów klas 1 -3 prowadzone były zajęcia logopedyczne. Realizowane były również konsultacje pedagogiczno - psychologiczne. W celu rozwijania zainteresowań uczniów prowadzone były zajęcia w zakresie informatyki, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego oraz warsztaty edukacyjno - zawodowe. Koordynatorem szkolnym projektu był mgr Rafał Borowiecki

W ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych uczniowie mieli możliwość wyjazdu na wycieczki. Była to dla nich świetna rozrywka a także możliwość poznania nowych miejsc. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach zajęć " Super Informatyk" uczestniczyli w wycieczce do Niedzicy. Celem wycieczki było zapoznanie się z działalnością firmy technologicznej jaką jest Elektrownia Wodna w Niedzicy. Uczniowie biorący udział w zajęciach "Super ekolog" mieli możliwość wyjazdu do firmy recyklingowej, którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) Barycz koło Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się jak powinni sortować odpady oraz co powinni robić ze śmieciami. Zobaczyli także jak wygląda składowisko odpadów komunalnych oraz kompostownia.

Ostatnią wycieczką realizowaną w trakcie roku szkolnego 2009/10 był wyjazd w ramach zajęć "Super biznesmen" do Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel".

W ramach projektu przeprowadzono konkursy międzyszkolne. Które dotyczyły: ICT-Internet, mediów, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego.

W projekcie rozpoczęło udział łącznie 68 uczniów szkoły podstawowej

Projekt "Z mojej Gminy na wyżyny"

Na wyżyny W okresie od 01.08.2009 do 31.07.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn. "Z mojej Gminy na wyżyny". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do uczniów szkoły podstawowej

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci po przez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw przez co zostaną lepiej przygotowane do następnego etapu kształcenia. Projekt skierowany był szczególnie do uczniów z rodzin ubogich.

W ramach projektu odbywały się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w zakresie kształcenia zintegrowanego, j. polskiego oraz matematyki. Dla uczniów klas 1 -3 prowadzone były zajęcia logopedyczne. Realizowane były również konsultacje pedagogiczno - psychologiczne. W celu rozwijania zainteresowań uczniów prowadzone były zajęcia w zakresie informatyki, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego oraz warsztaty edukacyjno - zawodowe. Koordynatorem szkolnym projektu był mgr Rafał Borowiecki

W ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych uczniowie mieli możliwość wyjazdu na wycieczki. Była to dla nich świetna rozrywka a także możliwość poznania nowych miejsc. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach zajęć " Super Informatyk" uczestniczyli w wycieczce do Niedzicy. Celem wycieczki było zapoznanie się z działalnością firmy technologicznej jaką jest Elektrownia Wodna w Niedzicy. Uczniowie biorący udział w zajęciach "Super ekolog" mieli możliwość wyjazdu do firmy recyklingowej, którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) Barycz koło Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się jak powinni sortować odpady oraz co powinni robić ze śmieciami. Zobaczyli także jak wygląda składowisko odpadów komunalnych oraz kompostownia.

Ostatnią wycieczką realizowaną w trakcie roku szkolnego 2009/10 był wyjazd w ramach zajęć "Super biznesmen" do Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel".

W ramach projektu przeprowadzono konkursy międzyszkolne. Które dotyczyły: ICT-Internet, mediów, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego.

W projekcie rozpoczęło udział łącznie 68 uczniów szkoły podstawowej