? Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej, Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
 
 
 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych
w Mszanie Górnej odbędą się w dniach 22 i 23 sierpnia.

W sprawie dokładnych terminów i godzin rozpoczęcia egzaminów proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły

Aktualizacja: mgr Jarosław Draus

20 lipiec 2011

Rada pedagogiczna podsumowująca
odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 godzina 9:00!!!

Aktualizacja: mgr Jarosław Draus

14 lipiec 2011

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2011/2012


Aktualizacja: mgr Jarosław Draus

15 czerwiec 2011

Zmiana adresu internetowego!!!

Pragnę poinformować wszystkich internautów odwiedzających naszą stronę, iż z dniem 1 czerwca nasze gimnazjum zmienia adres www na

Zmiana ta podyktowana jest faktem rezygnacji z bezpłatnych domen z wyskakującymi reklamami, na korzyść prywatnej domeny, którą otrzymaliśmy dzięki życzliwości wójta Mszany Dolnej.

Jednocześnie mamy nadzieję, że zmiana ta jest ostateczna i w znaczący sposób poprawi jakość funkcjonowania naszej strony gimnazjum.

Aktualizacja: mgr Jarosław Draus

1 czerwiec 2011

Tydzień Europejski w Gimnazjum nr 4

Od kilku lat Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej organizuje Dni Unii Europejskiej. Tegoroczna inauguracja tej imprezy, która przypadła 30 maja, splotła się z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Nauczyciele (p. Lesław Pulit, p. Elżbieta Kubik, p. Agata Dziedzina, p. Małgorzata Stożek) wraz z uczniami opracowującymi projekt gimnazjalny przygotowali materiały - prezentacje, postery, albumy. Nie zabrakło też części artystycznej "na wesoło".

Aktualizacja: Koło dziennikarskie

1 czerwiec 2011

"Opowiem Ci o Wolnej Polsce" - wyjazd do Warszawy

W dniach 22 - 24 maja w Warszawie obyła się konferencja podsumowująca roczny udział w programie "Opowiem ci o Wolnej Polsce". Organizatorami wydarzenia były: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej. Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej reprezentowali uczniowie: Małgorzata Krzysztof, Klaudia Skiba i Marcin Pajka.

Pierwszy dzień poświęcony był przygotowaniom do prezentacji i posumowaniu kilkumiesięcznej pracy w projektach uczniowskich. W warsztatach organizowanych przez CEO, które odbyły się w Muzeum Powstania Warszawskiego, wzięli udział wszyscy uczestnicy programu - w osobnych grupach uczniowie, w osobnych nauczyciele.

Drugiego dnia konferencji w siedzicie IPN "Przystanek historia" odbyła się prezentacja projektów uczniowskich. Każdy z projektów oceniany był przez eksperta. W tym roku byli to: dr Paweł Ukielski - dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Łukasz Kamiński - Dyrektor BEP Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Wierzbicki z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Piotr Osęka z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Karolina Dzięciołowska - koordynatorka programu "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Ostatniego dnia konferencji w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się prezentacja fragmentów filmów przygotowanych przez uczniów. W panelu dyskusyjnym na temat twórczości filmowej i tworzenia filmów dokumentalnych wzięli udział: Michał Bukojemski - operator i twórca filmów dokumentalnych, Jan Komasa - reżyser, Tadeusz Jarosz - kombatant.


Aktualizacja: mgr Jarosław Mazur

31 maj 2011

Sprawozdanie z Dnia Ziemi

W dniu 16 maja (poniedziałek) o godzinie 10:45 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej odbyły się obchody tegorocznego Dnia Ziemi połączone z podsumowaniem Akcji "Chrońmy płazy".

W obchodach uczestniczyli wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Na uroczystości obecna była Pani Anna Kurzeja pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego.

Tegoroczne Obchody Dnia Ziemi odbyły się pod hasłem "Las całkiem blisko nas". Nauczyciel biologii Helena Domagała wraz z uczniami przygotowała przedstawienie pt. "Ziemię mamy tylko jedną" W przedstawieniu brali udział uczniowie z różnych klas, głównie z klasy V szkoły podstawowej oraz III i II gimnazjum. Krótka sztuka miała na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży jak należy zachowywać się w lesie i przypomnieć o szacunku do naszej pięknej Gorczańskiej krainy. Następnie Pani Anna Kurzeja po krótkiej przedmowie na temat zakończonej Akcji "Chrońmy płazy 2011" wręczyła nagrody uczestnikom akcji, które ufundował Pan Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna w Akcji uczestniczyli chętni uczniowie z II i III klas gimnazjum.

Aktualizacja: mgr Helena Domagała

18 maj 2011

IV Festiwal Nauki w Gimnazjum nr 4

IV Festiwal Nauki w Gimnazjum nr 4 im. Ks. prof. J. Tischnera w Mszanie Górnej zorganizowany został w dniach 10-11 maja 2011 r. pod nazwą "Aktywny w szkole, aktywny w życiu- w pigułce". Tytuł nadany "IV Festiwalowi Nauki" nawiązuje do formy, w jakiej został przeprowadzony. W tych dniach w naszej szkole gościło ok. 200 uczestników Finału Województwa Małopolskiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przed którymi chcieliśmy pochwalić się osiągnięciami i działaniami naszych gimnazjalistów w ramach projektu "Aktywny w szkole, aktywny w życiu".

Reprezentanci 22 szkól podstawowych i 21 gimnazjów - finaliści turniejów BRD wspólnie z nauczycielami i opiekunami, organizatorzy i sędziowie Finału Województwa Małopolskiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gośćmi specjalnymi dowiedzieli się, jakie są cele i główne założenia projektu "Aktywny w szkole, aktywny w życiu". Mieli możliwość obejrzenia nas w działaniu. Brali bezpośredni udział w ciekawych formach spędzania czasu łączących zabawę i naukę, a przygotowanych przez sekcje naukowe działające w projekcie np. :

 • w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych, logicznych i geometrycznych (tangramy, sześcian Mikusińskiego), łamigłówki liczbowe (sudoku i domino matematyczne)
 • w pokazach robotów wykonanych z klocków "Lego Mindstorms nxt 2.0",
 • w obróbce graficznej zdjęć za pomocą programu "FaceGen Modeller",
 • w projekcji prezentacji multimedialnej pt. "II Festiwal Nauki w Gimnazjum nr 4" wykonanej przez ucznia Tomasza Filipiaka, nagrodzonej na II Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych w Katowicach,
 • w obserwacji przez teleskop (nagroda za w/w prezentację)panoramy Beskidu Wyspowego i Gorców, połączonej z obliczaniem odległości z miejsca obserwacji do wybranych szczytów górskich.
 • w wystawie posterów przygotowanych na Ponadregionalne Warsztaty Naukowe w Katowicach i "III Festiwal Nauki - pt. Człowiek sukcesu".

Działające w ramach projektu "Aktywny w szkole, aktywny w życiu" Szkolne Biuro Badań Społecznych (SBBS) przygotowało specjalną ankietę, a następnie przeprowadziło badania wśród uczestników Finału Województwa Małopolskiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej wyniki zostaną opracowane przez sekcje naukowe i udostępnione w formie papierowej i elektronicznej. Inicjatywa Szkolnego Biura Badań Społecznych spotkała się z uznaniem ze strony organizatorów Finału Województwa Małopolskiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. SBBS umożliwiło wykorzystanie wyników ankiety przy organizacji kolejnej edycji Finału Województwa Małopolskiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dodatkową atrakcją dla organizatorów i uczestników IV Festiwalu Nauki był pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez Auto Moto Klub z Limanowej.

Po reakcji gości biorących udział w pokazach i prezentacjach można było odnieść wrażenie, że nasz pomysł na IV Festiwal Nauki był "strzałem w dziesiątkę".

Aktualizacja: mgr Zbigniew Jarosz

18 maj 2011

XXXIV Edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uczestników Finałów Województwa Małopolskiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniach 10, 11 maja gościła Gmina Mszana Dolna. Zawody odbywały się na obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej. Uczniowie reprezentowali 22 powiaty z całej Małopolski. Wyniki turnieju przedstawiamy poniżej.

10 maja 2011 kategoria szkół podstawowych

 • Szkoła Podstawowa w Stroniu - pow. wadowicki
 • Szkoła Podstawowa w Ropie - pow. gorlicki
 • Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach - pow. tarnowski

11 maja 2011 kategoria szkół gimnazjalnych

 • Gimnazjum w Zakrzowie - pow. wadowicki
 • Gimnazjum w Ropie - pow. gorlicki
 • Gimnazjum nr 1 w Przeciszowicach - pow. oświęcimski

Zespoły które zdobyły I miejsce będą reprezentować nasze województwo na turnieju centralnym w Iławie w pierwszej dekadzie czerwca. Turniej odbył się wg regulaminu ( test pisemny, rowerowy tor przeszkód, przejazd przez miasteczko ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy ). Zawodnicy rywalizowali ze sobą w przyjaznej i sportowej atmosferze a i aura była przychylna.

Na imprezie było wielu miłych gości, którzy wręczali zwycięskim drużynom puchary, nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Kuratora Oświaty, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Krakowie, Urząd Gminy w Mszanie Dolnej.

Naszymi gośćmi byli:

 • poseł na sejm RP - p. Tadeusz Patalit
 • Starosta limanowski - p. Jan Puchała
 • w-ce starosta limanowski - p. Franciszek Dziedzina
 • wójt Gminy Mszana Dolna - p. Bolesław Żaba
 • wizytatorzy KO - p. Marek Twaróg i Józef Wojas
 • Naczelnik Wydz. Ruchu Drog. KWP w Krakowie - podinsp. Anna Mądro
 • Komendant KPP w Limanowej - ml. insp. Robert Hahn
 • z-ca kom. KPP w Limanowej - podinsp. Tadeusz Stachak
 • Naczelnik Wydz. Ruchu Drog. KPP w Limanowej - asp. szt. Jerzy Bukowiec
 • Komendant komisariatu Policji w Mszanie Dolnej - podinsp. Marek Szczepański
 • Członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM - p. Zbigniew Kogut
 • Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie - p. Marek Rutkowski
 • Członek Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie - p. Stanisław Skałka
 • Sędzią głównym zawodów był - z-ca Nacz. Wydz. Ruchu Drog. w Krakowie - podinsp. Krzysztof Dymura. Biurem zawodów kierowała - ml. asp. Joanna Biel - Radwańska.

Na uczestników turnieju czekały różne atrakcje: pokaz ratownictwa technicznego - przygotowany przez Auto Moto Klub Limanowa, występy artystyczne zespołu folklorystycznego "Dolina Mszanki", występ Claudii Kuczaj, uczniów szkoły podstawowej w repertuarze poetyckim m. in. Juliana Tuwima i regionalnym Antoniny Zachary - Wnękowej oraz pokazy robotów, łamigłówki matematyczne. Można było również przez lunetę obejrzeć okoliczne szczyty Beskidu Wyspowego i Gorców. Wszystkim uczestnikom, gościom i sponsorom ( firma Tymbark S.A., firma T. i St. Cichańscy z Mszany Górnej, firma Bolesław Jania z Kasiny Wielkiej ) bardzo dziękujemy i mówimy tradycyjne do zobaczenia za rok!

Aktualizacja: mgr Marta Skowronek

12 maj 2011

Święto Szkoły 2011

Pierwszy dzień wiosny, 21 marca , zbiegł się w tym roku szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej z uroczystością Święta Szkoły. O godzinie 9 uczniowie gimnazjum, nauczyciele oraz zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej, by wziąć udział we Mszy Świętej oraz akademii upamiętniającej wybitną postać ks. prof. J. Tischnera, patrona naszej szkoły.

Tegorocznym obchodom święta przyświecały wyjątkowe słowa ks. Tischnera: " Nad ludzką nadzieją od przedszkolaka, ucznia, aż do dorosłego, w rozmaitych sytuacjach, na rozmaitych życiowych zakrętach wciąż trzeba pracować".

Część artystyczną ,rozpoczynającą uroczystości, przygotowali uczniowie z klas: II a, II b, II d, III a, III b, III c pod opieką pani Katarzyny Sobuń oraz pani Anny Jurkowskiej. Wielki wysiłek uczniów nagrodzony został licznymi brawami, ale na szczególne wyróżnienie zasłużyli reprezentanci klasy II b Karol Grabiec, Grzegorz Kowalczyk, Patryk Kowalczyk oraz Paweł Mucha. Wcielili się oni po mistrzowsku w role podhalańskich górali dyskutujących w cieniu drzew u podnóża gór o filozofii. Ich występ przeplatany góralskimi melodiami wywołał uśmiech u wielu widzów. Nasi młodzi " górale" pokazali, że ks. Tischner w swoich dziełach poruszał sprawy wielkie i ważne, ale jednocześnie mówił o nich w sposób prosty i humorystyczny.

Oczywiście nie można pominąć wielkiego wkładu pracy p. Anny Mrózek - Kotarskiej oraz wspierających ją nauczycieli i uczniów w przygotowanie wyjątkowej dekoracji, która z całą pewnością wpłynęła na odbiór przedstawianych fragmentów " Historii filozofii po góralsku".

Aktualizacja: mgr Anna Jurkowska

28 marzec 2011

REPORTAŻ Z WARSZTATÓW "PATRZ I ZMIENIAJ"

Godzina 3.00. Sobota. Za oknem mgła. Najwyższa pora, by wstać. Prawda? Niestety Ada Pajdzik, Ania Podgórni i Ania Kowalczyk razem z panem Jarosławem Mazurem nie mogą sobie pozwolić na błogi sen w ciepłym łóżku. Dla nich to najwyższa pora , by wstać. Przecież zostało jeszcze tyle do sprawdzenia, dopilnowania i spakowania. Po co tyle zamieszania? Otóż wszyscy jeszcze dziś muszą znaleźć się w Warszawie, gdzie odbędą się dwudniowe warsztaty (15-16 stycznia 2011) z projektu Patrz i zmieniaj, w który to zaangażowała się nasza szkoła.

W stolicy znaleźliśmy się przed 9.00. Kilka godzin w pociągu, przejechane około 300km, ale końca drogi dalej nie widać. Żeby się dostać do upragnionego celu musieliśmy jeszcze przedrzeć się przez ruchliwe miasto. W końcu jednak dotarliśmy... Po otrzymaniu kluczy do pokoi dostaliśmy jeszcze odrobinę czasu na odświeżenie się i przygotowanie do zajęć. Sprawdzenie miękkości łóżek, wypakowanie bagaży, obowiązkowy telefon do rodzinki, ostatnie poprawki fryzury i MOŻNA ZACZYNAĆ!

Jednak już na początku powstały dwie grupy, a mianowicie: uczniowie i ich nauczyciele. Po przeniesieniu się do oddzielnych sal warsztaty ruszyły pełną parą. Żeby nikt nie czuł się skrępowany i onieśmielony, dwie niezwykle energiczne prowadzące Basia i Magda zaproponowały rozluźniającą zabawę, dzięki której wszyscy w mig pochwycili imiona kolegów i koleżanek. Praca w miłej atmosferze przebiegała sprawnie i bez zarzutów. Ciekawe zadania doskonaliły nasze umiejętności w dyskusji, uczyły jak opowiadać o krajach globalnego południa i jak organizować się w szkolnych klubach filmowych. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się bez nieprzychylnych ocen ze strony reszty grupy. Zawieraliśmy nowe znajomości i wymienialiśmy się własnymi doświadczeniami. Jednak to koniec pracowitego dnia miał stać się głównym punktem całych warsztatów. Jeszcze przed kolacją dowiedzieliśmy się na czym będzie polegać nasza wieczorna praca. Po prostu podzieleni na poszczególne, mniejsze grupki musieliśmy zorganizować jak najlepszą projekcję jednego z filmów z pakietu Patrz i zmieniaj.

Trzeba przyznać nie od razu przystąpiliśmy do wytyczonego zadania, ale gdy zegar wybijał 22.00 była to najwyższa pora, by brać się do roboty. Obejrzeliśmy film i wybraliśmy z niego najważniejsze fragmenty. Potem zostały rozdzielone zadania. Jedna miała przygotować wprowadzenie, inny z kolei stał się odpowiedzialny za stronę techniczną, niektórzy zajęli się pytaniami do dyskusji. Nikt nie był w stanie dalej ślęczyć nad zadaniem, dlatego rano, po śniadaniu dopiero dopracowywaliśmy plan naszej projekcji. Jednak wszystko wyszło doskonale. Na starania reszty osób również patrzyliśmy z uznaniem, wiedząc już jaki ogrom pracy przyszło im wykonać. Warsztaty powoli dobiegały końca. Ostatnim ich punktem było obejrzenie wspólnie z naszymi opiekunami krótkich filmów dotyczących ludzkich ułomności, problemów, stereotypów. Ośrodek opuszczaliśmy zadowoleni, z uśmiechami na twarzach. Nasze drogi się rozeszły, ale wspomnienia z tego weekendu pozostaną na zawsze w pamięci.

Do odjazdu z peronu zostało jeszcze kilka godzin, więc postanowiliśmy nie marnować czasu. Pozwoliliśmy sobie na oglądanie Warszawy z 30 pietra Pałacu Kultury i Nauki, na zrobienie sobie zdjęć w ekskluzywnych limuzynach i wyprzedażowe szaleństwo w Złotych Tarasach. Niestety na zwiedzanie reszty stolicy Polski zabrakło czasu. Około 19.00 stawiliśmy się na peronie w oczekiwaniu na pociąg do Krakowa. Do domu każdy z nas dotarł około północy.

Sądzę, że te warsztaty i sam wyjazd dużo wniósł do dotychczasowej pracy w szkolnym klubie filmowym. Nasze głowy są pełne pomysłów, które czekają tylko na zrealizowanie. Postaramy się, by projekt Patrz i zmieniaj w naszym gimnazjum przebiegał w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.

Aktualizacja: Adrianna Pajdzik kl. IIIC

11 luty 2011

"PATRZ I ZMIENIAJ"
szkolenie w Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera
w Mszanie Górnej

W dniu 10.01.2011r. w naszym gimnazjum odbyło się szkolenie w ramach projektu "PATRZ i ZMIENIAJ". Spotkanie poprowadził pan Łukasz Zych z Centrum Edukacji Obywatelskiej - fundacji zajmującej się przede wszystkim poprawą systemu oświaty, upowszechnieniem wiedzy obywatelskiej i budowaniem demokratycznego państwa. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klubu filmowego.

Celem spotkania było wprowadzenie przybyłych w tematykę globalizacji. Pan Łukasz podał nam również kilka rad jak zachęcić innych do przyłączenia się do klubu filmowego oraz jak przygotować udaną dyskusję.

W czasie szkolenia poszerzyliśmy swoje wiadomości na temat krajów trzeciego świata. Oglądaliśmy zdjęcia, wykonaliśmy różne zadania i dużo rozmawialiśmy. Na koniec wraz z klasą Ic oraz panią dyrektor i panem Jarosławem Mazurem opiekunem klubu oglądaliśmy film o produkcji "COCA-COLI" w Indiach i o tym jak ludzie są tam źle traktowani. Po obejrzeniu próbowaliśmy zastosować rady prowadzącego w praktyce i przez 20min. dyskutowaliśmy o obejrzanym filmie .

Szkolenie zmotywowało nas do dalszej pracy. Ułożyliśmy plan działania, który mamy teraz zamiar wcielić w życie. Chcemy zwrócić uwagę innych na cierpienie ludzi w krajach trzeciego świata. Jesteśmy w trakcie oglądania kolejnych filmów programu "PATRZ i ZMIENIAJ".

Aktualizacja: Magdalena Nachman kl. IIIC

24 styczeń 2011

92 Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 Listopada 2010r. uczniowie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w szkolnym apelu z okazji święta niepodległości Polski. Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy IIb, IIIa i IIIc rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów obu szkół i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie zaprezentowali humorystyczną scenkę ilustrującą ten trudny dla narodu polskiego czas - najpierw utrata państwa w wyniku rozbiorów a potem trwająca 123 lata walka o odzyskanie wolności. Kwestie słowne połączone z wierszami i pieśniami patriotycznymi wywołały chwilę zadumy wśród słuchaczy. Na zakończenie apelu wicedyrektor ZPO Pan Zbigniew Jarosz zaapelował do uczniów aby ten ważny dzień w historii Polski - 11 listopada w odpowiedni sposób uczcić.

Uczniowie przygotowujący apel:

IIb - Kowalczyk Patryk, Kowalczyk Kinga, Kowalczyk Grzegorz, Grabiec Józef, Dawczak Grzegorz, Malec Karolina, Jamróz Jakub,

IIIa - Kuczaj Claudia, Bieniek Katarzyna,

IIIc - Kowalczyk Kaudia, Krzysztof Małgorzata, Dawiec Andżelika, Pajdzik Adriana, Pajka Marcin, Jarosik Dominik, Krężel Sabina, Nachman Magdalena, Lechwar Kinga, Skiba Klaudia, Podgórni Anna, Zasadni Piotr, Wawrzacz Szymon,

Aktualizacja: mgr Jarosław Mazur i mgr Lucyna Płoskonka

28 listopad 2010

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
18 listopada 2010r.

Samorząd uczniowski to demokratyczna organizacja, istniejąca w każdej szkole, która ma być katalizatorem aktywności uczniowskiej, działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w skład samorząd u wchodzą wszyscy uczniowie szkoły. Jednak wszyscy nie mogą zawsze odpowiadać za wszystko. Aby uniknąć chaosu, wymyślono wybory.

Samorząd powinien być kierowany przez uczniów mających poparcie całej społeczności szkolnej i zaufanie większości uczniów, zatem wybranych z powszechnych i bezpośrednich wyborów - tylko wtedy będzie miał wsparcie.

W przededniu wyborów samorządowych w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. Wybory zostały poprzedzone wybraniem w klasach kandydata spełniającego określone warunki, pisemne zgłoszenie kandydata do Szkolnej Komisji Wyborczej oraz rzeczową kampanią wyborczą.

Ta lekcja demokracji i możliwości jakie ona daje została bardzo dobrze wykorzystana przez uczniów.

Gratulujemy zwycięzcom!

Przewodniczącą została wybrana Ewelina Filipiak z klasy 1c, a zastępcą został wybrany Konrad Pajdzik z klasy 1a.

Aktualizacja: mgr Agnieszka Karpierz

20 listopad 2010

Spotkania młodzieży Gimnazjum z Mszany Górnej
z historią najnowszą

Uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Mszanie Górnej uczestniczyli w dniu 28 października 2010r. wyjazdowym wykładzie "Polityka Stalina wobec Polski w latach 1939-1945". Wykład zorganizowany przez krakowski oddział IPN przy współpracy z Centrum Młodzieży przedstawił p.Dariusz Gorajczyk -specjalizujący się w zagadnieniach historii najnowszej. Godzinne spotkanie okazało się bardzo ciekawe dla szczególnie zainteresowanych tą tematyką uczniów. Uzupełnieniem wykładu była otwarta wystawa pt."Rzeczpospolita utracona" zlokalizowana w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie. W załączeniu kilka zdjęć.

Uczestnicząca w tym spotkaniu grupa uczniów pracuje w kole historycznym i już drugi rok realizuje cykl zajęć z zakresu historii najnowszej. W obecnym roku szkolnym uczniowie podjęli się również realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. "Patrz i zmieniaj". Jest to projekt edukacji filmowej dotyczącej tematów globalnych współzależności .

Uczestnicy: Pajdzik Adriana, Skiba Klaudia, Dawiec Andżelika, Krzysztof Małgorzata, Kowalczyk Anna, Podgórni Anna, Kowalczyk Klaudia, Nachman Magdalena, Bieniek Katarzyna, Filipiak Jolanta, Krzysztof Ewelina, Rapacz Anna, Pajka Marcin.

Aktualizacja: mgr Jarosław Mazur

02 listopad 2010

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 15 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru przez przedstawicieli samorządu szkolnego ubranych w stroje regionalne. Następnie cała społeczność szkolna zgromadzona w sali gimnastycznej odśpiewała "Hymn Państwowy" i "Hymn Szkól Tischnerowskich". Po tym wstępie odbyło się ślubowanie uczniów i pasowanie ich na gimnazjalistów. Dla ostudzenia emocji wszyscy obejrzeli zabawne przedstawienie przygotowane przez kolegów ze starszych klas.

Zapraszamy do galerii zdjęć na mały fotoreportarz z apelu.

Aktualizacja: mgr Agnieszka Karpierz

02 listopad 2010

Wycieczka naukowa w ramach projektu
"Aktywny w szkole, aktywny w życiu"
11-13 października 2010 r., Pokrzywna w Górach Opawskich.

11 października o godz. 06:45 zebraliśmy się na parkingu ZPO w Mszanie Górnej, by wyruszyć w podróż do Nysy. Po wejściu do autokaru zaczęliśmy gry , rozmowy, śmiechy. Taka atmosfera panowała przez całą trasę. Po 3 godz. dotarliśmy do Rudy Śląskiej, aby zabrać pozostałych uczestników wycieczki. Następnie dojechaliśmy do pensjonatu ,, Mieszko '' w Pokrzywnej. Zakwaterowaliśmy się w pokojach, po czym zjedliśmy obiad. Pani przewodnik oznajmiła nam, że pójdziemy na pieszą wycieczkę ma Biskupią Kopę. Wszyscy dzielnie szliśmy w górę, jednak zabrakło nam kilometra, aby osiągnąć szczyt, gdyż musieliśmy wracać na kolację. Zorganizowano nam dyskotekę, abyśmy mogli się lepiej poznać. Przed 23:00 wszyscy udaliśmy się do pokoi na odpoczynek po minionym dniu. Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Zobaczyliśmy tam wiele dawnych urządzeń gazowych m.in. gazomierze, lampy i kinkiety, sprzęty domowe oraz urządzenia przemysłowe. Następnie udaliśmy się do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Tam czekały na nas wielkie atrakcje. Zwiedziliśmy Sztolnię Gertuda i przeszliśmy przez Tunel Śmierci. Widzieliśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad oraz jechaliśmy "pomarańczowym tramwajem". Później przyglądaliśmy się wybijaniu monet, które dostaliśmy na pamiątkę. Największe zainteresowanie wzbudziło płukanie złota, ponieważ każdy chciał coś wyłowić. Na koniec płynęliśmy łodzią podziemnym spływem. Trzeciego dnia wycieczki po śniadaniu o godz. 09:15 wyruszyliśmy do Nysy. Na miejscu dostaliśmy mapy i kartki z nieprawidłowymi informacjami, dotyczącymi zabytków tego miasta. Podzieleni na cztery grupy, staraliśmy się poprawić błędy, a przy okazji zwiedziliśmy piękne miejsca. Po rozstrzygnięciu konkursu, wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się do Rudy Śląskiej, gdzie wysiedli nasi nowi znajomi. Po 2 godz. jazdy wróciliśmy do swojej szkoły.

Zapraszamy do galerii zdjęć na mały fotoreportarz z apelu.

Aktualizacja: mgr Zbigniew Jarosz

02 listopad 2010

Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 15 października 2010r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Na akademii mogliśmy obejrzeć występy zorganizowane przez uczniów klas II i III gimnazjum. Zaproponowaliśmy młodzieży i nauczycielom spędzenie tego dnia na wesoło. Młodzież stanęła na wysokości zadania, aby przygotować całą uroczystość. Uczniowie zaprezentowali z humorem sylwetki swoich nauczycieli oraz pokazanych zostało kilka lekcji na wesoło. Każde wystąpienie było przeplatane muzyką i odpowiednio dobranym strojem. Młodzież jak i grono pedagogiczne było rozbawione pokazem uczniów. Zadowolenie oraz zaciekawienie można było zauważyć na ich twarzach. Uczniowie z naszej szkoły, którzy wzięli udział w kabarecie zebrali największe brawa od publiczności.

Na zakończenie apelu uczniowie złożyli życzenia oraz podziękowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Wszyscy bawili się znakomicie. Atmosfera jaka panowała w sali gimnastycznej to z pewnością był entuzjazm.

Zapraszamy do galerii zdjęć na mały fotoreportaż z apelu.

Aktualizacja: mgr Ewa Pajdo

18 październik 2010

Wycieczka klas pierwszych do Łopusznej

Dnia 22 września klasy pierwsze gimnazjum wyjechały na wycieczkę do Łopusznej. Opiekę sprawowali wychowawcy klas oraz inni nauczyciele. O godzinie 9:00 opuściliśmy Mszanę Górną. Około godziny 11:20 dotarliśmy na miejsce. Łopuszna to malownicza wieś położona na zboczu Tatr. Celem naszej wyprawy było zapoznanie się z postacią ks. prof. Józefa Tischnera, patrona naszej szkoły. Na miejscu czekał jego brat, p. Kazimierz Tischner, który ciekawie opowiadał nam o życiu i twórczości ks. profesora. Po krótkim spotkaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie Tischnerówki, muzeum poświęcone J. Tischnerowi. Znajdują się w nim prywatne rzeczy naszego patrona i pamiątki po nim. Przepiękne góralskie wnętrze Tischnerówki zrobiło na nas duże wrażenie. Tam również spotkaliśmy się z panią przewodniczką, która oprowadziła nas po tym niezwykłym muzeum. Potem wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Następnie udaliśmy się na cmentarz, gdzie znajduje sie grób ks. prof. Józefa Tischnera. Zapaliliśmy znicze i chwilą ciszy i zadumy oddaliśmy hołd naszemu patronowi. Po krótkiej modlitwie wróciliśmy do autokarów i wyruszyliśmy w drogę powrotną, w czasie której wymienialiśmy się wrażeniami i przeżyciami.

Dzięki tej wyprawie zrozumieliśmy, dlaczego na początku istnienia naszej szkoły młodzież zdecydowała o wyborze na patrona gimnazjum ks. prof. J. Tischnera, mądrego duszpasterza i pełnego poczucia humoru górala.

Zapraszamy do galerii zdjęć na mały fotoreportarz z wycieczki.

Aktualizacja: uczniowie klas pierwszych

10 październik 2010

Witamy w nowym roku szkolnym 2010/2011

Zapraszamy wszystkich internautów do zapoznania się z treścią dwóch nowo otwartych działów: strefa dla ucznia i strefa dla rodzica, w których to działach będziemy zamieszczać różnego typu informacje, np. ważne ogłoszenia szkolne, terminy wywiadówek, kryteria oceniania na poszczególne stopnie, itp.

Serdecznie zapraszamy!!!

Aktualizacja: mgr Jarosław Draus

6 wrzesień 2010